Hướng Dẫn Cấp Bù Thời Hạn Chữ Ký Số Viettel

Hướng Dẫn Quy Trình Đăng Ký Cấp Bù Chữ Ký Số Viettel

hướng dẫn cấp bù chữ ký số viettel
Thực hiện cấp bù chứng thư số Viettel CA – Bảo đảm quyền lợi

Chiếu theo công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp Chứng thư số đối với dịch vụ Chữ ký số Viettel. Vì vậy, Viettel xin thông báo đến Quý Doanh Nghiệp, Công Ty đang sử dụng dịch vụ chứng thư số của Viettel khẩn trương tiến hành quá trình cấp bù chữ ký số để đảm bảo quyền lợi của mình và tránh các rủi ro có thể xảy ra.

Ngoài ra, Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel cũng gởi đến Quý Doanh Nghiệp, Công Ty các chương trình khuyến mãi khi đăng ký sử dụng dịch vụ của Viettel.

Để có thể thực hiện quá trình cấp bù chứng thư số Quý Doanh Nghiệp, Công Ty làm theo cách sau:

Vì Sao Nên Thực Hiện Cấp Bù Chữ Ký Số?

Nguyên nhân chính là để tránh rủi ro trong quá trình sử dụng chữ ký số khi khai báo thuế, đăng ký hải quản,…

Mặt khác, theo quy định từ Luật Thuế Quan thì mỗi nhà cung cấp chỉ được cấp phép sử dụng 5 năm đổ lại. Nên khi gần hết thời hạn sử dụng con 1,2,3 năm thì sẽ được cấp bù chứng thư số mới bằng khoản thời gian tính từ lúc đăng ký sử dụng.

Bài viết chỉ áp dụng cho Quý Doanh Nghiệp, Công Ty hiện đang sử dụng dịch vụ chữ ký số của Viettel. Hướng dẫn sau để được cấp bù nhằm không bị gián đoạn trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Thông Báo Triển Khai Cấp Bù Chữ Ký Số Của Viettel

Thông Báo Triển Khai Cấp Bù Chữ Ký Số Của Viettel
Thử ngỏ Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội Viettel

Trên đây là thông báo chính thức từ Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel gởi đến Quý Doanh Nghiệp, Công Ty. Thông báo chính thức thời gian triển khai và áp dụng quá trình cấp bù.

Quý Doanh Nghiệp, Công Ty cần chú ý để cập nhật đúng thời hạn, tránh các giao dịch bị lỗi từ chứng thư số.

Hướng Dẫn Quy Trình Đăng Ký Cấp Bù Chứng Thư Số Viettel

Để cấp bù thời hạn sử dụng CTS của Viettel Khách Hàng cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tải phần mềm cấp bù CTS: Link Tải.
Hoặc tải phần mềm tích hợp JAVA: Link Tải.

Bước 2: Khách Hàng chủ động cập nhật thời hạn mới trên USB Token. Cập nhật lại thời hạn chữ ký số mới lên hệ thống của Tổng cục thuế, Hải quan, Bảo Hiểm, Một cửa, Dịch vụ Công…vv. 

Lưu Ý: Những Khách Hàng kê khai hải quan điện tử thì cập nhật lại thời hạn trên hệ thống hải quan điện tử. Sau 24h thì có thể làm thủ tục thông quan như bình thường. Khách Hàng cần lưu ý các khoảng thời gian để tránh việc bị gián đoạn dịch vụ.

Hướng Dẫn Cấp Bù Thời Hạn Chữ Ký Số Viettel