Tổng cục Thuế: Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 01/11/2020

Tổng cục Thuế có Công văn 2578/TCT-CS ngày 23/6/2020 trả lời vướng mắc về thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. – Ngày 12/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP, trong đó quy định: “Điều 35. Hiệu lực thi hành … 3.Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 … Đọc tiếp “Tổng cục Thuế: Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 01/11/2020”